לידה ללא שימוש באפידורל, מיכל גלעד ההריונית המקסימה שלנו מוולוג ההריון של IMAHOT, משתפת וממליצה לנשום, לזוז, להאמין בעצמך שאת מסוגלת, לקחת דולה ולהעזר במלווה שלך. נשים רבות בוחרות ללדת ללא אפידורל ונמשיך להעלות לערוץ גם את סיפורי הלידה שלהן.